Tag: In bìa tạp chí độc

Thiết kế in bìa tạp chí, bìa sách phong cách, độc, lạ

Thiết kế in tạp chí, bìa sách, dàn trang sách, dàn trang tạp chí là một công việc đòi hỏi sự tỷ mỉ chau chuốt từng dòng chữ hay bìa Sách, bìa Tạp chí đòi hỏi người Họa sĩ phải thể hiện được nội dung của Tạp chí hay nội dung của sách lên bìa. […]