Tag: in folder

In folder, in bìa kẹp hồ sơ ở Đà Nẵng

In bìa kẹp hồ sơ được sử dụng rất nhiều trong văn phòng công ty, folder và bìa hồ sơ được dùng để kẹp tài liệu, các giấy tờ liên quan cho các cá nhân và công ty, đặc biệt là kẹp bảng báo giá, hóa đơn VAT hay các giấy tờ thông báo khác. […]