Tag: in sổ tay chuyên nghiệp ở Nguyễn Kim

In sổ tay chuyên nghiệp ở Nguyễn Kim

In sổ tay được dùng rất nhiều trong các công ty, sổ tay là quyển ghi chú lại công việc của nhân viên, giúp cho các cuộc gặp gỡ các khách hàng và đối tác trở nên chuyên nghiệp hơn. Sổ tay giống như một cuốn nhật ký mà bạn có thể nêu lên những […]