Tag: in tạp chí quận Cầu Giấy

In báo, tạp chí chất lượng ở quận Cầu Giấy

Những cuốn tạp chí một ấn phẩm ra theo định kỳ, hoặc ra theo từng giai đoạn phụ thuộc vào chủ trương của đơn vị phát hành tạp chí.  Những cuốn tạp chí khá quan trọng, vì thế nên ngay từ khâu chuẩn bị nên có một bản thiết kế bìa tạp chí đẹp cần […]