Tag: in thiệp mời ở Nguyễn Kim

Thiết kế in thiệp mời kỷ niệm ngày thành lập công ty

Lễ kỷ niệm thành lập công ty là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để các thành viên trong công ty, ban giám đốc nhìn lại những thăng trầm trên những chặng đường đã qua, cùng nhau ôn lại những thành tích đạt được, quyết […]